top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

סטטיסטיקה א' - קורס מלא

סיווג משתנים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדי מיקום יחסי, התפלגות נורמלית

  • הסתיים
  • 760 שקלים חדשים
  • Location 1

פרטי איש הקשר

  • סטטיסטיקולג', Kfar Kama, Israel

    +972 515193400

    nafna.stat@gmail.com


bottom of page