top of page
כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

שיטות מחקר (כמותיות) - קורס מלא

סוגי מחקר, השיטה המדעית, כלי מדידה, שיטות דגימה, הסקה, מערכי מחקר ועוד

  • הסתיים
  • 730 שקלים חדשים
  • Zoom

פרטי איש הקשר

+972 515193400

nafna.stat@gmail.com

סטטיסטיקולג', Kfar Kama, Israel


bottom of page