top of page
שיעורי עזר לסטודנטים

בקרוב יעלו סרטוני הדרכה ושיעורי עזר לסטודנטים

מבוא לסטטיסטיקה
א'

סיוע בעבודות מחקריות

SPSS

שיטות מחקר
(כמותיות)

מבוא לסטטיסטיקה
ב'

השיעורים יכללו דוגמאות לשאלות שנלמדים במגוון מוסדות הלימוד, ביניהם שאלות של האוניברסיטה הפתוחה ושל המכללה למנהל.

שימו לב: השיעורים נועדו לסייע לכם לעבוד את הקורסים בקלות, ואינם מחליפים את הקורסים המקוריים!

1372_edited.jpg

בנתיים, תוכלו לקבוע שיעור פרטי כאן:

bottom of page