top of page
שיעורי עזר לסטודנטים

בקרוב יעלו סרטוני הדרכה ושיעורי עזר לסטודנטים

vector art

מבוא לסטטיסטיקה
א'

vector art

סיוע בעבודות מחקריות

vector art

SPSS

שיטות מחקר
(כמותיות)

vector art

מבוא לסטטיסטיקה
ב'

השיעורים יכללו דוגמאות לשאלות שנלמדים במגוון מוסדות הלימוד, ביניהם שאלות של האוניברסיטה הפתוחה ושל המכללה למנהל.

שימו לב: השיעורים נועדו לסייע לכם לעבוד את הקורסים בקלות, ואינם מחליפים את הקורסים המקוריים!

1372_edited.jpg

בנתיים, תוכלו לקבוע שיעור פרטי כאן: