top of page

הכל מתחיל מתכנון נכון של המחקר

 זהו שלב קריטי במחקר שלך ואין לזלזל בו

תכנון נכון

יש להבין ולבנות את הליך המחקר בשלבים המוקדמים ביותר - ממש לאחר ניסוח שאלת המחקר.

שכן, תכנון לא נכון עשוי להוביל למסקנות שגויות. 
כמו כן, מרגע תחילת איסוף הנתונים - לא יהיה ניתן לחזור ולשנות את הליך המחקר.לשם כך, שאל :

-  מיהי אוכלוסיית המחקר,
-  מהו גודל המדגם הדרוש וכיצד עדיף לבצע את הדגימה,
-  האם מדובר בניסוי או במחקר מתאמי,

. . .
 

סטטיסטיקולג' מסייעת גם בתכנון המחקר

תן לי לסייע לך בתכנון המחקר שלך

שלב א'

תכנון המחקר
הליך המחקר וחישוב גודל מדגם

שלב ב'

כלי המחקר
סיוע בבניית שאלונים, איסוף נתונים

שלב ג'

עיבוד נתונים
ניתוח סטטיסטי, פיתוח מודלים סטטיסטיים

שלב ד'

דו"ח סטטיסטי
בתכל'ס - ממצאים ומסקנות
bottom of page