top of page

יצא מובהק!

פיצוצים

הפלא ופלא!!   ה- P.Value  מספיק קטן - איזה כיף!

האומנם?
האם תמיד זה טוב כשמתקבלת תוצאה מובהקת?

ובכן, הרבה חוקרים יאמרו שכן וכי לשם כך התכנסנו.

עם זאת, אציין כי רוב המחקרים שביצעתי ורוב הממצאים שקראתי היו הכי מעניינים ומאתגרים כאשר התוצאות דווקא לא היו מובהקות.

 

כי מה זה אומר שיצא מובהק? שיש הבדלים, שיש קשר, שיש השפעה...?

הרי ככל הנראה (לא בהכרח) זו הייתה ההשערה שלך

שנבנתה על פי סקירת הספרות שעשית.

 

כלומר, לפי סקירת הספרות אם נמצא שבמחקרים אחרים יצא מובהק

ההנחה היא שגם אצלך ייצא מובהק.

אם כך יצא - סבבה, סיימת את העבודה.

אצל "כולם" יצא מובהק וכך גם אצלך.

אבל מה קורה כשלמאמרים אחרים יצא מובהק ולך לא?

נורה נדלקת - למה? למה "לכולם" יש ולך אין?

מה מייחד את שיטת המחקר שלך או את האוכלוסייה שלך?

(לפרק דיון)


אתגרו את עצמכם ואל תחששו מקצת יצירתיות.

חומר למחשבה

תן לי לסייע לך בבהצגת הממצאים

שלב א'

תכנון המחקר
הליך המחקר וחישוב גודל מדגם

שלב ב'

כלי המחקר
סיוע בבניית שאלונים, איסוף נתונים

שלב ג'

עיבוד נתונים
ניתוח סטטיסטי, פיתוח מודלים סטטיסטיים

שלב ד'

דו"ח סטטיסטי
בתכל'ס - ממצאים ומסקנות
bottom of page